Commentaren

CM2006

CM2006 Notitie aangaande de asielprocedure op Curaçao

Deze notitie geeft een juridische analyse van de asielprocedure op Curaçao. De uitkomst daarvan is dat Curaçao een asielprocedure heeft ingericht die geen aanspraak geeft op opvang, noch op een verblijfstitel en evenmin op sociaaleconomische voorzieningen, die op belangrijke onderdelen in strijd is met artikelen 3, 5 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en waarvan de uitkomst in de meeste gevallen vermoedelijk afwijzing zal zijn. Het waarschijnlijke effect van één en ander is dat weinig Venezolanen uit vrije wil van de procedure gebruik zullen maken.