Commentaren

CM2003

CM2003 Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus (migratieketen)

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van 15 maart jl. betreffende Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus. Daarin wordt aangekondigd dat nieuwe asielzoekers niet tot de COA-opvang worden toegelaten en dat identificatie, registratie en gehoren worden opgeschort. Later werd verduidelijkt dat nieuwe asielzoekers tijdelijk in noodopvang terecht kunnen, totdat de asielprocedures weer in gang worden gezet.